ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

باردتمکین مرد به زن نفقه تعلق میگیرد؟

کفایت
ﺑﺎﺳﻼﻡ ﺩﻭﺳﺎﻝ ﭘﯿﺶ ﺷﻮﻫﺮﻡ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻦ ﻧﻔﻘﻪ ﺷﺪﻩ ﺣﮑﻢ ﻫم ﻏﯿﺎﺑﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻻﻥ ﺷﻮﻫﺮﻡ ﺑﻌﺪ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﯽ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯﺷﮑﺎﯾﺖ ﻧﻔﻘﻪ ﺗﻤﮑﯿﻦ ﺷﻮﻫﺮﻡ ﻣﻮﺭﺩﻗﺒﻮﻝ ﻭﺍﻗﻊ ﻧﺸﺪﻭﺭﺩﺷﺪ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻣﻦﺗﻮﯼ ﺍﯾﻦ ﺩﻭﺳﺎﻝ ﺩﻭﺑﺎﺭ ﺣﮑﻢ ﺍﺟﺮﺍ ﮔﺬﺍﺷﺘﻢ ﻭﻟﯽ ﭼﯿﺰﯼ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﻣﯿﺨﺎﺳﺘﻢ ﺑﻔﻬﻢ ﺑﺎﺍﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﮑﯿﻦ ﺷﻮﻫﺮﻡ ﺭﺩ ﺷﺪﻩ ﺁﯾﺎ ﻗﺎﺿﯽ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩﺷﻮﻫﺮﻡ ﺭﺍﻣﺤﮑﻮﻡ ﻣﯿﮑﻨﺪ؟قاضی پرونده نفقه هم عوض شده است.


زهرا بوجاری نژاد
وکیل پایه یک دادگستری
شماره دفتر:۰۲۱۴۴۶۵۶۷۴۵

با سلام و تبریک سال نو،

تمکین در لحظه و آنات زمان جاری است بنابراین هم شما می توانید هر زمان دادخواست مطالبه نفقه بدهید و هم شوهر می تواند دادخواست عدم تمکین را به طرفیت شما را تکرار کند 

شما باید در هر زمان که ایشان دادخواست تمکین شمارا به دادگاه تقدیم کرد همیشه دفا کنید که در هر صورت و حالتی حاضربه تمکین هستید و به ددگاه با شاهد ثابت کنید که این شوهرتان است که مسکن برای زندگی مشترک و شرایطی که شما بتوانید تمکین کنید را فراهم نمی کند.