ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

سوال دررابطه باسهندآذرترک

علی
آیاآقای سهندآذرترک وکیل سازمان ملل برای قبولی یاردی پرونده بوده است