ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

مهریه و حکم جلب

hossein
سلام همسرم دادخواست مطالبه مهریه داده و من سندی عادی که نشان از بخشش مهریه توسط وی دارد را به دادگاه ارائه نمودم در دادگاه بدوی این سند مورد قبول واقع نشد و تجدیدنظرخواهی کردم در صورت عدم پذیرش سند مذکور در دادگاه تجدیدنظر و محکوم شدنم به پرداخت مهریه جهت جلوگیری از حکم جلب چه راهکاری وجود دارد؟با توجه به اینکه بنده نظامی میباشم و مطمئنا جلب اینجانب به ضررم خواهد بود.


زهرا بوجاری نژاد
وکیل پایه یک دادگستری
شماره دفتر:۰۲۱۴۴۶۵۶۷۴۵

در خصوص مهریه شما باید بلافاصله دادخواست اعسار از پرداخت دفعتا واحده مهریه و تقسیط آنرا به دادگاه تقدیم کنید و برای اعسار خود باید چهار تن شاهد و همچنین هر دلیل دیگری دارید بیاورید که ثابت نمایید مالی ندارید مهریه را یکجا پرداخت نمایید.

در خصوص قسمت دوم سوال و بخشش مهریه در دادگاه تجدید نظر لایه بنویسید و مطرح نمایید که جمله ی حاضرم مهریه را ببخشم مفهوم آینده ندارد، یعنی زوجه در نوشته ی بخش نخواسته است بگوید در آینده حاضر هستم مهریه را ببخشم، اگر چنین بود مثلا عنوان می کرد حاضرم در قبال مثلا وکالت طلاق مهریه ام را ببخشم یا در قبال حضانت بچه مهریه ام را ببخشم، بلکه منظور زوجه این بوده است: "حال که این مهریه به من تعلق گرفته است حاضر هستم مهریه ام را که بر گردن زوج مستقر است را ببخشم"، در خصوص دو تن شاهد مرقون کنید که شهود اینجانب در دفترخانه فعالیت می کرده است، به طور مشخص پس از یک سال که نباید قیافه ی زوجه را به خاطر میسپرده است بلکه شاهد فقط باید شرایط عقدنامه و همچنین احراز هویت از زوجه را به عمل می آورده است. یعنی در دادگاه می گفتید یا بگویید ابتدا از بخشنده مهریه مدارک شناسایی اخذ شد و سپس بخشنده مهریه (زوجه) اقدام به نوشتن متن بخشش نموده است.