ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

طلاق در آلمان

Peyman razavi

سلام 

يه سوْال داشتم ممنون ميشم جواب بدين .

برادر من در ايران زندگي ميكند و ماه گذشته با يك خانم ايراني كه تبعيت آلماني دارد آشنا شد و اين خانم ١٤ سال از او بزرگ تَر است . با هم توافق كردن در أضاء ٣٠٠٠٠ يورو با برادر من ازدواج كند و برادر من از اين طريق بتواند به آلمان مهاجرت كند . اين خانم ٣ ماه پيش از طريق وكالت با برادر من ازدواج كرد و نصف پول را گرفت و برادر من از ايران درخواست ويزا داد و اين خانم در اين مدت زير قول خود زده و به وزارت اموره خارجه براي مصاحبه هم زمان نميرود و هيچ مدركي هم ما در قبال پول داده شده نداريم . چگونه ميتوان از اين خانم شكايت كرد يا با ازدواج ايراني چطور ميتوان اين خانم را وادار به بازگرداندن پول كرد .با تشكر 
Peyman razavi

سلام 

يه سوْال داشتم ممنون ميشم جواب بدين .

برادر من در ايران زندگي ميكند و ماه گذشته با يك خانم ايراني كه تبعيت آلماني دارد آشنا شد و اين خانم ١٤ سال از او بزرگ تَر است . با هم توافق كردن در أضاء ٣٠٠٠٠ يورو با برادر من ازدواج كند و برادر من از اين طريق بتواند به آلمان مهاجرت كند . اين خانم ٣ ماه پيش از طريق وكالت با برادر من ازدواج كرد و نصف پول را گرفت و برادر من از ايران درخواست ويزا داد و اين خانم در اين مدت زير قول خود زده و به وزارت اموره خارجه براي مصاحبه هم زمان نميرود و هيچ مدركي هم ما در قبال پول داده شده نداريم . چگونه ميتوان از اين خانم شكايت كرد يا با ازدواج ايراني چطور ميتوان اين خانم را وادار به بازگرداندن پول كرد .با تشكر