ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

ناباروری

ایرج آرپناهی
من وهمسرم قصدداریم ازطریق قانونی،باویزای شینگن به آلمان سفرکنیم.آیا درآنجامیتوان بخاطرهزینه های کاشت و باروری در ایران و عدم حمایت دولت ایران،از کشورآلمان پناهندگی اجتماعی بگیریم؟ لطفا راهنمایی کنیدکه باتوجه به تنهاراه قانونی رسیدن به مرزهای آلمان،ازطریق ویزای شینگن،باهزینه درحدتوان ما،چگونه و با چه کیسی میتوانیم اقامت آلمان رابگیریم؟ آیا شما وکالت اتباع ایرانی را میپذیرید و برای ما نسخه ای دارید؟ سپاس


زهرا بوجاری نژاد
وکیل پایه یک دادگستری
شماره دفتر:۰۲۱۴۴۶۵۶۷۴۵

برای امور مهاجرت شما صددرصد باید به دفتر وکیل تشریف بیاورید

آنقدر مراحل زیاد و راهکارها متنوع است که با یک سوال شما به صورت غیرحضوری نمی توان پاسخ داد.

ناباروری و عدم تامیین هزینه آن دلیل محکمه پسندی برای کشورهای دیگر جهت گرفتن پناهندگی نمی باشد

یک وکیل ایرانی فقط در کشور ایران می تواند برای شما امور دادگاه های شما را انجام دهد.