ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

درخواست محاسبه دیه بر اساس برگه پزشکی قانونی

نظریه اول پزشکی قانونی: - شکستگی گونه چپ (منقله) - کبودی زیر چشم چپ - کبودی انگشت سوم پای راست نظریه دوم پس از اتمام طول درمان: - ترمیم و بهبود کامل شکستگی گونه - آسیب بافت نرم گونه ناشی از جراحی ترمیمی ارش ٪ ۲ ارش کبودی زیر چشم ٪ ۰/۵ - بقیه موارد همان نظریه اول می باشد.


زهرا بوجاری نژاد
وکیل پایه یک دادگستری
شماره دفتر:۰۲۱۴۴۶۵۶۷۴۵

با سلام

با عنایت به قانون مجازات منقله ۱۵٪ دیه ی کاملا دیه دارد وقانون اشاره ای به اینکه ترمیم پیدا کند نکرده است

کبودی چشم نیم درصد

کبودی پا نیم درصد

طیق قانون اشاره ای به اینکه اگر منقله تریم شود نکرده است اما در جای دیگر قانون گفته است اگر استخوانی بشکند و ترمیم شود چهار پنجم از یک پنجم از ۱۵٪ باید دیه ی شما باشد چون ترمیم شده است یعنی احتمال زیاد دیه شما ۴/۲۵ از ۱۵٪ یکنی ۲.۴ دیه خواهد بود و کبودی ها هر کدام نیم درصد می باشد.