ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

عدم همکاری با کارشناس جهت تعیی قیمت

ایلناز محمدی
عمو و عمه من خواستا یک ششم سهم خود از اموال پدرم هستنند ودر صدد فروش منزل داراییهای پدرم ازطریق روند دادگاه میباشند که در طول سه سال هر شش ماه کارشناسی برای قیمت گزاری به منزل ما میفرستند که باعث سلب اسایشمان شده اندحال ما نه در باز میکنیم و نه تلفن جواب میدهیم چه عواقبی دارد این کار ما؟


زهرا بوجاری نژاد
وکیل پایه یک دادگستری
شماره دفتر:۰۲۱۴۴۶۵۶۷۴۵

با سلام

اینطور که معلوم است پدر شما زودتر از پدرش یا مادرش فوت کرده است، بنابراین یک ششم سهم عمو و عمه شما می باشد.
من نمی دانم چرا کارشناس به تکرار به در منزل شما مراجعه می کند، شما شماره پرونده را بگیرید و به دادگاه بروید و پرونده را مطالعه کنید و به دادگاه بگویید مگر کارشناس مربوطه چند بار باید به در منزل ما مراجعه نماید و نظریه ی کارشناسی ارائه دهد.
از طرفی دیگر اگر شما کارشناس را به منزل راه ندهید و او نظریه کارشناس اش را ممکن است بالاتر از قیمت ملک ارائه دهد که این به ضرر شما است.
بهترین حالت برای شما این است که سهم یک ششم آنها را پرداخت نمایید و ملک تمامی به شما تعلق گیرد.