ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

تهدید و زندا نی بودن دخترم در اصفهان ایرا

من ازو فعلا در  افغا نستان و دخترم در اصفهان ایرا ن زندگی در حا لت حبس و تهدید  را از طرف  شو هر دا رد با کی شکا یت کنم؟ ووی صرف به بها نه سیا حت از افغا نستان به انجا از طرف شو هرش بر ده شده و قر ار اطلاع هر روز لت و کو ب میگردد . لطفا برایم مرجع رهای وی را نشا ن دهید

با تقدیم ا حترام
زهرا بوجاری نژاد
وکیل پایه یک دادگستری
شماره دفتر:۰۲۱۴۴۶۵۶۷۴۵

با سلام

دخترتان باید به دادسرا مراجعه کند و شکایت ضرب و جرح از شوهرش را با عنایت به شناسنامه و عقدنامه بنماید و از دادگاه بخواهد که او را به پزشکی قانونی معرفی کند و بقیه مراحل را به تدریج اگر یاد نگرفتید سوال کنید.