ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

ضررمعنوی

محمد

ضررمعنوی وچگونی جبران آن در ایران
محمدزهرا بوجاری نژاد
وکیل پایه یک دادگستری
شماره دفتر:۰۲۱۴۴۶۵۶۷۴۵

با عنایت به مسئولیت مدنی شاید بتوانید ضرر معنوی را ثابت نمایید و رای بگیرید، اما کلا رویه ی دادگاه های ایران با ضرر معنوی میانه خوبی ندارد.

ضرر معنوی شما در ارتباط با چه چزی است، لطفا پرسش خود را کاملتر مطرح کنید...