ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

انباری

ر ط
سلام ببخشید ما در ساختمان جای انباری نامناسبی داشتیم و به هر کدام از مدیران ساختمان میگفنیم مورد اهمیت واقع نشد. ما هم در کنار انباری دیواری کشیدیم. از آنجایی که انباری ما آخرین انباری است هیچ مزاحمتی برای هیچ یک از اهالی ساختمان ندارد. اما الان ساختمان مصوبه برای ما گزاشته که باید تا چند روز آینده این دیوار را خراب کنیم. اما ما واقعا به این انباری احتیاج داریم هر چه می گوییم جای پارگیمان را با آن صاجب پارکینگ تغییر میدهیم قبول نمیکنند. حالا ما چه کنیم؟


ر ط