ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

لعان

در دادگاه نفی ولد، لعان واقع شده و علیرغم اعتراف زن، دادگاه به دلیل گذشت زمان دو سال رای به بی حقی خواهان داده. زن دادخواست ابطال نکاح به دلیل وقوع لعان داده 1- با ابطال نکاح، مهریه به زن تعلق میگیره؟ 2- شوهر میتونه به استناد اقرار زن در دادگاه نفی ولد، شکایت زنا علیه همسر مطرح کنه؟ 3- زن یکبار اقرار در دادگاه نفی ولد داشته و گواهی پزشکی قانونی مبنی بر عدم تعلق فرزند به پدر موجود است، اگه زن سه اقرار دیگه رو انجام نده؛ حکم زن چی میشه؟ شلاق یا رجم؟ باتشکر