ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

منازل سازمانی

با سلام اینجانب کارمند غیر بومی یکی از ادارات دولتی میباشم که هم اکنون نزدیک به سه سال می باشد با وجود داشتن تمام شرایط ٬ مسولان اداره از دادن منزل سازمانی به اینجانب خودداری میکنند. این درحالیست که اکثر ساکنان این منازل افراد بومی و دارای واحد مسکونی در این شهر میباشند و اکثرا بالای ۱۰ سال میباشد که در این منازل ساکن هستندو علیرغم دستور واحد حقوقی اداره مرکزی در تهران مبنی بر تخلیه این منازل ٬ مسولان این اداره نزدیک به ۱۸ ماه است از اجرای این دستور خودداری میکنند. این درحالیست که اینجانب در این مدت مجبور به اجاره واحد مسکونی در این شهرشده ام که تا کنون قریب به۲۵ تا ۳۰ میلیون بابت اجاره سه سال اخیر پرداخت کرده ام . آیا امکان دریافت خسارت بابت این مدت از طریق شکایت به دادگاه و دیوان عدالت وجود دارد؟؟؟ آیا امکان تخلیه این منازل از طریق دیوان موجود است؟؟؟