ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

گزفتن زن دوم

مسعود
ایا میتوانم زن دوم بگیرن در حالی زن اول را طلاق نداده اما میزان ونحوه مهریه ایشان معلوم شده و تا این زما مقدار 7سکه بعنوان مهریه تحویل گرفته ایا میتوانم زن دوم اختیار کنم