ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

سرپرستی فرزند و مہریہ

سلام خسته نباشید من با یک خانم ایرانی در ایران با توافق 2 سال ازدواج کردم. ازدواج ما ثبت نشدہ و قرار بود فقط یک انگشتر طلا براش بخرم ولی بخاطر نشان دادن پدر ایشان گفتند که 114 سکہ در دفترچه ی غیر رسمی کہ حاجی آقا به ما داددن بنویسم. من 10 ملیون تومان انگشتر و دست بند دادم اما ایشان زیر حرفش زد و میگہ کہ 114 سکہ میخواهد. و پسرمو تا زمان پرداخت نمی دہد. لطفا کمکم کنید.