ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

وکالتنامه تام

حسام اسدی
سلام عموی بنده سهمی رو از ارث پدر من سالها پیش به نام خود زدند و پدرم شکایتی نکرد بعد از فوت پدرم عموم خواست زمین رو پس بده ولی تاکید داشت که حتما تفکیکش کنم؛ و خودش خارج از کشور بود و وکالت اموالش رو به شخص دومی داد که اون هم برای امور تفکیک وکالت کاری داد به مادر من؛ و بخاطر وضع بد مالیم هزینه های تفکیک هم خودش متقبل شد در بخشی از تفکیک که در اواخر روند تفکیک بود و باید سهمی از زمین را بنام شهرداری میکردیم و خیال عموم از تفکیک راحت شد به شخص دوم گفت وکالت تام و فروش رو به مادرم بده تا قبل از اینکه سند ها جداسازی بشن زمین به نام من شود ولی در حین دادن این وکالتنامه هیچ شاهد و نوشته ای که دلیل دادن این وکالتنامه رو مشخص کنه وجود نداشت مادرم با این وکالت نامه سند را به نام من زد ولی چند وقت بعد با عموم دعوام شد و ایشون به شخص دوم گفتن زمین رو از من پس بگیره ولی من پس ندادم و آنها میخوان شکایت کنن که وکالتنامه دوم که تام بود رو برای تفکیک دادن و مادر من خیانت در امانت کرده اما هیچکدوممون شاهدی برای ادعامون نداریم؛و کلیه روند انتقال زمین به من کاملا قانونی بوده؛ میخواستم بدونم شکایتشون چند درصد موفق میشود؟ با تشکر از وقتتون