ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

ارث

زهرارشیدی
ایاپدر میتواند همه اموال خودرابه بعضی ازوراث داده وبعض دیگر رامحروم ازارث کند ایا ورثه محروم حق شکایت علیه انان را دارند


زهرا بوجاری نژاد
وکیل پایه یک دادگستری
شماره دفتر:۰۲۱۴۴۶۵۶۷۴۵

با سلام

اگر پدر در زمان حیات خود یعنی در زمان زندگی اش اموالش را فقط به بعضی از فرزندانش بدهد، مالش است و حق هرگونه دخل و تصرف در اموالش را دارد. اما اگر وصیت برای پس از مرگش باشد و فوت کند و قرار شود که وصیت اجرا شود فقط تا ثلث مال به موصی له یا لهم نافذ است