ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

حضانت

مجتبی یادگاری
زنم راطلاق ندادم ولی حضانت پسردوسالمومیخواستم,ایابه این دلایل عدم صلاحیت مادررامیتوان گرفت ۱_همسرم کل مهرونفقه اش راگرفته است والان بی پول است 2_بچه طلاق است ومادرش یه زن صیغه ای وفاقدمکانی برای زندگی است ۳-الان درخانه استیجاری مادربزرگ که بیست متراست باقراردادیک نفره بامادرش اونجاهستند ومادربزرگم مطلقه است, ۴-ازاول زندگی بارهازندگی رارهاکرده وماه هابامادرش جاهای ناشناس بوده که هربارشکایت کرده ام ۵_به نظرم مشکل روحی دارد,لطفاراهنمایی وشماره خودرا به این شماره اس دهید۰۹۳۵۸۱۷۵۹۸۷ کارمنددولتی کنترل ترافیک ودرامدهستم


زهرا بوجاری نژاد
وکیل پایه یک دادگستری
شماره دفتر:۰۲۱۴۴۶۵۶۷۴۵

با سلام

طبق قانون فرزند شما تا سن هفت سالگی تحت حضانت مادرش است و به نظر نمی آید که دلایلی که شما برشمردید برای دادگاه برای گرفتن حق حضانت مادر قانع کننده باشد زیرا آنچه که مسلم است رابطه عاطفی مادر با فرزند است که اهمیت دارد.