ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

ارثیه

با سلام .پدر بزرگ بنده حدود 38 سال پیش فوت کرده اند.از ایشان اموال زیادی به جا مانده اما متاسفانه خانواده مادری بنده از تقسیم ارث جلوگیری می کنندوچون مادر بنده بیمار هستند ودر بستر بیماری توانایی شکایات وانجام مراحل اداری را ندارند. خانواده ایشان با جعل امضا بعضی از مزارع و مغازه ها را چندین سال پیش به فروش رسانده یا به نام خود زده اند.سوال من این است اگر ما در زمان حیات مادر نتوانیم شکایت کنیم بعد از ایشان می توانیم قانونا املاک فروخته شده یا تغییر سند داده شده را برگردانیم.؟؟؟؟

چون تمامی این ارثیه زمین وباغ های چند هکتاری  هستند وشغل خانواده مادرم نیز فقط کشاورزی است فقط از طریق  فروش محصولات این زمین ها صاحب خانه های زیاد واموالی شدندوگذر عمر میکنندو همه آنها را به نام خود وفرزندان خود  زده اند بدون آنکه دیناری به ما از حق الارث داده شود.

آیابعد از مادرم ما میتوانیم ادعایی مبنی بر این مورد نیز داشته باشیم؟؟؟

در آن موقع به چه سند یا مدرکی دال بر اثبات این مطالب نیاز خواهد بودتا ما به دنبال آن باشیم؟؟؟؟؟

حتی بعد از تقسیم ارث در زمان حال میتوان چند سال بعد ادعایی قانونی مبنی بر فروش محصولات سال های پیش داشت؟؟؟؟
زهرا بوجاری نژاد
وکیل پایه یک دادگستری
شماره دفتر:۰۲۱۴۴۶۵۶۷۴۵

با سلام

اگر ما در زمان حیات مادر نتوانیم شکایت کنیم بعد از ایشان می توانیم قانونا املاک فروخته شده یا تغییر سند داده شده را برگردانیم.؟؟؟؟
آری این حق برای شما همیشه وجود دارد ولی اگر ده سال بگذرد و نسبت به جعل شکایت نکنید این حق از شما گرفته می شود. البته بهتر است مادرتان را به یکی از دفاتر اسناد رسمی ببرید و از وی اثر انگشت و امضاء اش را گواهی بگیرید که در آنجا برای روزی که بخواهید نسبت به جعل امضاء او طرح دعوی کنید موجود باشد.

آیابعد از مادرم ما میتوانیم ادعایی مبنی بر این مورد نیز داشته باشیم؟؟؟
همین العان می توانید نسبت به مطالبی که فرمودید ادعا کنید و حق مادرتان را بگیرید.

در آن موقع به چه سند یا مدرکی دال بر اثبات این مطالب نیاز خواهد بودتا ما به دنبال آن باشیم؟؟؟؟؟
نیاز به بررسی کامل اسناد و مدارک شما دارد.

حتی بعد از تقسیم ارث در زمان حال میتوان چند سال بعد ادعایی قانونی مبنی بر فروش محصولات سال های پیش داشت؟؟؟؟
بله می شود، فقط تامیین دلیل کنید که میزان عایدی مادر شما مثلا در سال ۹۴ از سهم زمین ها چه میزان است و این در شورای حل اختلاف ثبت شود.