ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

مبایعهنامه محل ارثی

مجید کایدی
با سلام خدمتتان سوالی دارم پدرم چند سال قبل رحمت خدا رفته من درخواست انحصار وراثت ، جهت تقسیم ارث دادم ؛حال یکی از وراث بک مبایعهنامه ای رو کرده و ادعا کرده که این ملک را از پدر خریده ام این مبایعهنامه بنگاهی و بایک شاهد یکی ازفرزندان وراث تنظیم شده ، ضمنا پدرم آن زمان در کهولت سنی بوده که برای اثبات آن یک حلقه فیلم موجود است ، آیا ایشان حق درخواست سند را دارد ؟ آیا من می توانم درخواست ابطال این مبایعهنامه را نمایم و اعلام جرم بر علیه ایشان را در خواست کنم


زهرا بوجاری نژاد
وکیل پایه یک دادگستری
شماره دفتر:۰۲۱۴۴۶۵۶۷۴۵

با سلام

شما باید اثبات کنید که این مبایعه نامه به دلیل اینکه پدر محجور بوده است فاقد قصد انشا بیع به آن فرزند را داشته است و بطلان آن را در دادگاه ثابت کنید.


آیا ایشان حق درخواست سند را دارد ؟
آری اگر ان مبایعه نامه معارضی نداشته باشد می تواند به طرفیت دیگر ورثه الزام به تنظیم سند را در دادگاه طرح کند.