ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

چک

دریس

سلام  چک شرکتی میبایستی اسم شرکت رد ان پرفراژ شده باشد این طور نیس آیا
زهرا بوجاری نژاد
وکیل پایه یک دادگستری
شماره دفتر:۰۲۱۴۴۶۵۶۷۴۵

با سلام

خیر ممکن است که به نام شرکت باشد و یا مدیر و مدیر عامل آن چک را صادر کند، لزومان این طور نیست.