ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

پارکینگ

جمشید خادمی

سلام مستدعیست توضیح فرمایید داشتن  پارکینگ برای واحد مسکونی  کمتر از 40 متر بالای واحد تجاری که حریم38/5 متر دارد و در محیط روستایی است الزامیست (18 سال از ساخت بنا میگذرد )

سپاسگزارم :جمشید خادمی