ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

ملاقات فرزند

نادر

سلام

خانم و اقایی با داشتن پسر هفت ساله بنا به درخواست زوجه با داشتن حق طلاق و بذل کلیه حقوق اعم از حضانت فرزند از هم جدا شده اند.

محل اقامت خانواده قبل از وقوع طلاق خارج از ایران بوده اما مادر ،کودک را ممنوع الخروج کرده.

کودک هم حاضر به ملاقات مادر طبق دستور موقت دادگاه نیست و تمایل ندارد او را ببیند.

لطفا بفرمایید ایا:

میتوان ممنوع الخروجی کودک را لغو نمود?

تا چه وقت تحت فشار قرار دادن کودک جهت دیدار مادر ادامه می یابد? زیرا طفل به شدت دچار اسیب روحی شده است.

سپاسگزارم

 
زهرا بوجاری نژاد
وکیل پایه یک دادگستری
شماره دفتر:۰۲۱۴۴۶۵۶۷۴۵

میتوان ممنوع الخروجی کودک را لغو نمود?
شما به عنوان ولی قهری فرزند دادخواستی به دادگاه تقدیم نمایید و عنوان رفع ممنوعیت خروج فرزند به دلیل عدم حضانت مادر را در ستون خواسته خود بنویسید و در دفاعیات بنویسید که مادر حضانت فرزند را نخواسته و پس از هفت سال حشانت با من است و بنابراین مادر حق ممنوع الخروج کردن فرزند را نداشته واینکه فرزند مایل دیدار مادر نمی باشد باعث منتفی شدن حق مادر نسبت به دیدار فرزند نمی باشد.