ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

مطالبه چک از شرکت پس از امضا اسناد تسویه حساب

حمید کرمی
با سلام.مدتی قبل جهت تسویه حساب به شرکتی که 4 سال مشغول بکار بودم مراجعه نمودم و پس از امضای اسناد تسویه حساب چکی که صادر شده بود تحویل نگردید و مرا از شرکت بیرون کردند و اظهار شد که ما با شما هیچ گونه حسابی مطابق برگ تسویه نداریم.مبلغ چک بیست و شش میلیون تومان میباشد.خواهشمند است جهت رسیدن به حقوق خود مرا راهنمایی کنید.با سپاس