ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

وکالت

Mehdo
باسلام افرادی ک شاغل درنیروهای مسلح هستند ۰آیا بایستی قبل از ازمون وکالت استعفا دهند یا بعداز آن؟فرصت اسعفا تاچه زمانی وجود دارد؟ با تشکر