ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

تصادفات درحال ماموریت خدمت سربازی

با سلام بنده در سال ۱۳۷۵ درحال مامریت خدمت سربازیمنجر به دو تصادف شدم که از ناحیه سرضربه دیدم ودچاربیماری صرع شده ام ودرمرحله دوم دچارشکستگی شدیددست وپا شدم وحدودا مدت ۴ ماه استراحت پزشکی دادندوکپی صورتجلسه تصادفات واستراحت پزشکی دردست دارم وچون ازطریق بازرسی کل کشور درتاریخ۱۳۹۳/۳/۳شکایت کردم بعد از دوماه جوابم دادند که باید از طریق دادگاه حقوقی محل تصادف پیگیر باشم ودادخواست به دادگاه حقوقی تحویل بدهم اگر خودروها بیمه نداشته باشنددیه بندهبه عهده نیروی انتظامی میباشد یا رانندگان خودرو رانندگان هم یکی درجه داربود ودیگری سرباز خواهشمندم منو راهنمایی کنید. متشکر آدرس. ارومیه بخش سیلوانا روستای هلج حسن طاهروش گردوک