ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

حقوق و دستمزد

با سلام

آیا قانون کار سال 94 باید از فروردین همان سال اجرا شود یا خیر؟

و اینکه کاگری با کارکرد ماهانه 375 ساعت که روزانه 12.5 ساعت کار میکند طبق قانون کار 94 دستمزدش معادل چه رقمیست؟