ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

خرید قولنامه ای آپارتمان

محمد صادقی

با سلام

بنده یک ماه پیش یک واحد آپارتمان مسکن مهر را با مبایعه نامه خریداری نمودم که الان توجه شدم که این آپارتمان ها هنوز نواقصی دارند و تعاونی با مالکین این واحد ها در مورد میزان پرداخت اختلاف دارند

مثلا الان این واحد ها برق ندارند و اسانسور ها هم هنوز راه اندازی نشده اند

البته فروشنده حین قرارداد به موارد فوق اشاره کرد و عنوان داشت که ما پول را به طور کامل پرداخت کرده ایم و قرار است برق و اسانسور راه اندازی شود

اما الان شرکت تعاونی میگوید که این واحد ها هنوز واریزی دارند و تا عدم تسویه کامل هیچ اقدامی انجام نخواهد داد

ظاهرا مالکین شکایتی علیه تعاونی تنظیم کرده اند و برای اینکاروکیل هم گرفته اند ولی هنوز وقت دادگاه نرسیده

با این شرایط و با توجه به اینکه موقع خرید به این اختلافات اشاره ای نشده و در حال حاضر ملک معیوب حساب می شود و قابل اسکان نیست ایا من حق فسخ دارم؟

در صورتی که حق فسخ ندارم آیا حق وکالت و پیگیری شکایت و وصل برق و... به عهده فروشنده می باشند یا خیر؟

با تشکر
محمد صادقی

با سلام

بنده یک ماه پیش یک واحد آپارتمان مسکن مهر را با مبایعه نامه خریداری نمودم که الان توجه شدم که این آپارتمان ها هنوز نواقصی دارند و تعاونی با مالکین این واحد ها در مورد میزان پرداخت اختلاف دارند

مثلا الان این واحد ها برق ندارند و اسانسور ها هم هنوز راه اندازی نشده اند

البته فروشنده حین قرارداد به موارد فوق اشاره کرد و عنوان داشت که ما پول را به طور کامل پرداخت کرده ایم و قرار است برق و اسانسور راه اندازی شود

اما الان شرکت تعاونی میگوید که این واحد ها هنوز واریزی دارند و تا عدم تسویه کامل هیچ اقدامی انجام نخواهد داد

ظاهرا مالکین شکایتی علیه تعاونی تنظیم کرده اند و برای اینکاروکیل هم گرفته اند ولی هنوز وقت دادگاه نرسیده

با این شرایط و با توجه به اینکه موقع خرید به این اختلافات اشاره ای نشده و در حال حاضر ملک معیوب حساب می شود و قابل اسکان نیست ایا من حق فسخ دارم؟

در صورتی که حق فسخ ندارم آیا حق وکالت و پیگیری شکایت و وصل برق و... به عهده فروشنده می باشند یا خیر؟

با تشکر
زهرا بوجاری نژاد
وکیل پایه یک دادگستری
شماره دفتر:۰۲۱۴۴۶۵۶۷۴۵

با سلام

من خیلی کامل چون قراردادتان را ندیده ام نمی توانم پاسخگو باشم اما با مطالبی که فرمودید از آنجا که العان ملک معیوب و قابل استفاده نمی باشد آری شما می توانید با استفاده از خیار عیب نسبت به فسخ معامله اقدام کنید.

اگر منظورتان حق الوکاله وکیلیست که شما می گیرید پس از پیروزی در دعوا می توانید از طرف مقابلتان وصول نمایید. البته باید در ستون خواسته مطالبه حق الوکاله را نیز مطرح کنید.