ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

تعيين تكليف حضانت وقيوميت

kv's o,csjhk
شوهرم معتاد شيشه است طلاق بگيرم حضانت و قيوميت پسر يك سال ونيمه ام با كيست؟


kv's o,csjhk
شوهرم معتاد شيشه است طلاق بگيرم حضانت و قيوميت پسر يك سال ونيمه ام با كيست؟


kv's o,csjhk
شوهرم معتاد شيشه است طلاق بگيرم حضانت و قيوميت پسر يك سال ونيمه ام با كيست؟


زهرا بوجاری نژاد
وکیل پایه یک دادگستری
شماره دفتر:۰۲۱۴۴۶۵۶۷۴۵

با سلام

اگر بتوانید در دادگاه ثابت نمایید که او معتاد است و صلاحیت نگهداری فرزند را ندارد می توانید از دادگاه حضانت فرزندتان را پس از سن هفت سال نیز داشته باشید.

تا سن هفت سالگی که قانونا حضانت طفل با شماست.