ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

مشاوره

عماد
اگر کسی شناسنامه شخص دیگری رو پاک و مشخصات خود را وارد نماید و در همین شناسنامه ازدواج و طلاقی ثبت شود شامل چه مجازاتی است!


زهرا بوجاری نژاد
وکیل پایه یک دادگستری
شماره دفتر:۰۲۱۴۴۶۵۶۷۴۵

با سلام

آن شخص مرتکب جرم جعل و استفاده از سند مجعول شده است

چعل شش ماه تا سه سال مجازات حبس دارد

اسنفاده از سند مجعول نیز شش ماه تا سه سال مجازات حبس دارد.