ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

چه باید بکنم ؟

abbas jafarjalal

با سلام

بنده ده سال  پیش زمینی‌ را ابتیاع نموده ام  فروشنده در آن زمان به این جانب جواز زمین  و  اقرار نامه  داده  در هنگام مطالبه مدارک  ریشه سند  تا شخص برادر فروشنده  من  مدارک دارم ولی‌ هیچ سندی که نشان از انتقال  حق فروش زمین به برادر ( فروشند زمین  به ما )  وجود ندارد  . با وجود تقاضا‌های مکرر  از فروشنده مبنی بر نشان دادن چنین مبایعه نامه  یا توافق نامه بین دو برادر   فروشنده در طول این ده سال  از دادن این مدرک  خودداری می‌کند  . اکنون برای فروش زمین یا انتقال آن‌ بنده نیاز به اطمینان از سلامت ملک دارم  در این حل این تاخیر ۱۰ ساله ضرر و زیان زیادی به من زده چون مکلی که پولش را ۱۰ سال پیش داده‌ام عملا  قابل فروش  نیست

چه باید  بکنم ؟

با تشکر