ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

فوریت اعلام فسخ یا...

باسلام واحترام

اگرمثلا درماده 10 قرارداد مشارکتی آمده باشد: " چنانچه شریک دوم آقای "پ" نتواند ماده 9 قرارداد را انجام دهد قرارداد فوق فسخ وهیچ گونه تعهدی در برابر شریک خویش ( آقای م ) نداشته ونخواهد داشت."  حال اگر ماده 9 انجام کامل تعهداتی در زمان معین شده باشد واین تعهدات ناقص انجام گرفته باشد وهمان مقدار هم  بعد از مدت اتمام قرارداد بوده.   چنانچه آقای "م" به عللی چندین ماه بعد ، از دادگاه درخواست فسخ کرده باشد ؛ وآقای "پ" درجواب گفته باشد: "از آنجا که وفق قوانین ومقررات موجود اعلام فسخ فوری است نتیجتا این ادعا محکوم به رد می باشد."   نظرتان نسبت به جواب آقای "م" که در زیر می آید، چیست؟

1-طبق قانون مدنی خیاراتی که فوریت اعلام فسخ دارند؛موارد ذیل می باشند: خیاررویت و خیارتخلف از وصف (به موجب ماده 415) خیار غبن(به موجب ماده 420)  خیار عیب(به موجب ماده 435)  وخیار تدلیس(به موجب ماده 440).  لذا ماده 10 قراداد بر فرض معنی فسخ ، شامل هیچ کدام از موارد فوق نمی شود.

2- با عنایت دوباره به این ماده ، مشخص می شود که : عدم وقوع اتفاقی در زمان معین ، موجب فسخ قرارداد مشارکت  دانسته شده ؛ وقید اعلام ندارد واین امر بصورت خودکار (خودبه خود) محقق می گشته، لذا در اینجا بحث انفساخ مطرح می باشد ، ودر حقیقت مراد انفساخ بوده است .ونیازی حتی به اعلام هم نبوده است.در نتیجه در این مقطع قرارداد منقضی گردیده وبرای اینجانب، حقی ایجاد گردیده است.
زهرا بوجاری نژاد
وکیل پایه یک دادگستری
شماره دفتر:۰۲۱۴۴۶۵۶۷۴۵

با سلام

به نظر من این بستگی به ویژگی قراردادتان دارد مثلا اگر قرارداد در مورد مشارکت در کاشت و برداشت خیار و یا گوجه فرنگی باشد و آنها به عمل آمده و فروخته هم شده باشند دیگر جایی برای فسخ باقی نمی ماند. چنانچه باید درنظر بگیریم که فسخ برای جبران خسارت و یا جلوگیری از ورود ضرر است. اگر شرایط قرارداد به شکلی باشد که قاضی پرونده ضرری را متوجه آقای م نداند بعید به نظر می آید که به فسخ رای دهد و فسخ جایگاهی داشته باشد.

انفساخ همانگونه که در باب انفعال رفته است به معنی این است که هر دو طرف قرارداد فسخ قرارداد را طلب کنند و خواستن فسخ قرارداد دوجانبه باشد. به نظر می آید شما انفساخ را با عقد دیگری مثلا ایقاع اشتباه گرفته اید. برای بهتر نظر دادن کلیه مدارک و قرارداد را به دفتر ما بیاورید تا حضوری بررسی کنیم