ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

حقوقی

سلام.خدا قوت.خواهر زاده من با یک دختر خانم قصد ازدواج داشت رفتن خواستگاری موافقت نشد در این مدت اینا یک سال دوست اجتماعی بودن در این مدت مبلغی در حدود ۸ میلیون که به طور مساوی ۴ میلیون سهم هر کدام بوده.و مبلغ مذکور در کارت دختر بوده که خواهر زاده من پولشومیخواد برای وام و دختر کارتشو میده برداشت کنه البته با رضایت خودش همه مبلغ ۸ میلیونو برداشت میکنه برای وام.در برج ۲ اما در مهر ماه عقد میکنه با یکدختر خانم دیگر.حالا در برج ۹ دختره شکایت تحت این عنوان که سوار ماشین این اقا به عنوان مسافر شده واین اقا کارت اورا خالی کرده اما از مبلغ مذکور یک میلیون به حساب دختره واریز شده.اما با توافق سه میلیون به صورت نقد و مابقی به صورت چک به دختره پرداخت شد البته در کلانتری و پرونده دران حا توافقی حل شد اما ومیل مدعی حق الوکاله خود را تماما یک میلیون از خواهر زاده من درخواست کرد سوال من این است که لطفا نتیجه این پرونده اگر در دادسرا مطرح میشد چی بود.و این که ایا تمامی حق الوکاله وکیل را باید خواهر زاده من پرداخت کند.البته چون خواهر زاده من شاهدی بر ای این که پول خودش بود نداشت.