ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

قرارداد

احتراما فردی به عنوان فروشنده منزل مسکونی خودرا که شامل 7 واحد آپارتمان 90 متری میباشد بصورت سفت کاری بوده است که طبق قرارداد به مبلغ 500 میلیون تومان فروخته است خریدار مبلغ 150 میلیون تومان آن را نقدا پرداخته است و 7 واحد را متصرف شده است ودر قرارداد فی مابین شرط شده که الباقی ثمن معامله را که 350 میلیون تومان است در تاریخ 1 دی ماه 94 باید بپردازد تا فروشنده سند را قانونا به نام خریدار انتقال دهد لکن خریدار الباقی ثمن معامله را نداده است و با توجه به این که در قرارداد داور مرض الطرفین داشتیم داور دستور به فسخ معامله داده است و دادگاه در تاریخ 4 دی 94 فسخ معامله را کرده است وبرای دادگاه احراز شده که قرارداد و معامله باید فسخ گردد و 7 آپارتمان به فروشنده تحویل گردد خریدار 7 واحد را تکمیل نموده و طبق نظر کارشناسی 200 میلیون تومان هزینه کرده است و خریدار 4 واحد آنهارا به دیگران فروخته است و میگوید آپارتمان ها را تحویل نمیدهم 1- چه باید کرد و راه چیست؟ 2- آیا مالک آپارتمان ها که 7 واحد شرعا و قانونا سند به نام او میباشد میتواند با توجه به فسخ قرارداد 7 واحد را بفروشد و پول خریدار را بدهد؟


زهرا بوجاری نژاد
وکیل پایه یک دادگستری
شماره دفتر:۰۲۱۴۴۶۵۶۷۴۵

شما باید با عنایت به ایتکه در قرارداد حل و فصل اختلافات را به داور ارجاع داده اید و داور نظر به فسخ دارد و دادگاه نیز نظر داور را تایید کرده است، بنابراین معامله منفسخ گردیده است و شما باید برای کسب حق و حقوق خود از طریق دادگاه اقدام نمایید

2- آیا مالک آپارتمان ها که 7 واحد شرعا و قانونا سند به نام او میباشد میتواند با توجه به فسخ قرارداد 7 واحد را بفروشد و پول خریدار را بدهد؟
با توجه به فسخ معامله آری می تواند