ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

زنی که از منزل قهر رفته نفقه تعلق می گیرد؟

علی

با سلام . من حدود 7 ماه است که ازدواج کرده ام. و خانواده ی خانمم در شهری در 60 کیلومتری ما زندگی می کنند.  و خانمم به بهانه سر زدن به خانواده اش همراه با هم رفتیم و خواست چند روز بماند.بعد از چند روز پیام دادم که فردا دنبالت می آیم  که جواب داد نیا برنمی گردم. باز هم فردا دنبالش رفتم  و برنگشت و گفتند اجازه اش دست پدرش است و منزل نیست و برنمی گردد و خودش هم نخواست برگردد. به فاصله یک ساعت که از خانه ی پدرش برگشتم و که دوباره بخواهم بازگردد که اصلا در را به رویم باز نکردند.اکنون 18 روز است که در منزل پدرش است. آیا در صورتی که همسرم تقاضای نفقه کند به او تعلق می گیرد؟ با این وجود که با رضایت خودش رفت و دنبالش رفتم و برنگشت؟
علی

با سلام. من حدود 7 ماه است که ازدواج کرده ام. و خانواده ی خانمم در شهری در 60 کیلومتری ما زندگی می کنند. و خانمم به بهانه سر زدن به خانواده اش همراه با هم رفتیم و خواست چند روز بماند بعد از چند روز پیام دادم که فردا دنبالت می آیم که جواب داد نیا بر نمی گردم. باز هم فردا دنبالش رفتم و برنگشت و گفتند اجازه اش دست پدرش است  و منزل نیست و بر نمی گردد و خودش هم نخواست برگردد. به فاصله یک ساعت که از خانه پدرش برگشتم که دوباره بخواهم برگردد که اصلا در را به رویم باز نکردند. اکنون 18 روز است که در منزل پدرش است. آیا در صورتی که همسرم تقاضای نفقه کند به او تعلق می گیرد؟ با این وجود که با رضایت خودش رفت و دنبالش رفتم و بر نگشت؟
زهرا بوجاری نژاد
وکیل پایه یک دادگستری
شماره دفتر:۰۲۱۴۴۶۵۶۷۴۵

با آیا در صورتی که همسرم تقاضای نفقه کند به او تعلق می گیرد؟ با این وجود که با رضایت خودش رفت و دنبالش رفتم و برنگشت؟

به محض جاری شدن خطبه عقدنفقه بر گردن شما مستقر می شود مگر اینکه بتوانید ثابت کنید که او خود خانه و کاشانه را ترک کرده است

شما باید رفتن او را تامیین دلیل نمایید که اگر زمانی او ادعای نفقه نمود بتوانید ثابت کنید که چون خودش منزل را ترک کرده است نفقه به او تعلق نمی گیرد.