ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

درباره حقوق مدنی معلومات دهید

Angel
حقوق مدنی


Angel
حقوق مدنی


زهرا بوجاری نژاد
وکیل پایه یک دادگستری
شماره دفتر:۰۲۱۴۴۶۵۶۷۴۵

با سلام

انسان با زنده متولد شدن از حقوق مدنی برخوردار می شود. تمام کارهایی که می توانیم قانونی انجام دهیم حقوق مدنیست، مثل حق آزادی بیان، حق ولایت، حق معامله و... اما اگر به طور مشخص شما بفرمایید که چه می خواهید و دنبال چه چیزی هستید بهتر برایتان توضیح خواهم داد.