ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

پرداخت بدهی

امید

در صورت زندانی شدن فرد به علت پرداخت 250 میلیون تومان بدهی، با فرض پذیرش اعسار و عدم توانائی پرداخت مبلغ مذکور توسط این فرد.

1-دادگاه این مبلغ را به چه صورت تقسیط میکند؟

2- حداقل مبلغی که باید به خواهان پرداخت نماید چه میزان می باشد؟
امید

در صورت زندانی شدن فرد به علت پرداخت 250 میلیون تومان بدهی، با فرض پذیرش اعسار و عدم توانائی پرداخت مبلغ مذکور توسط این فرد.

1-دادگاه این مبلغ را به چه صورت تقسیط میکند؟

2- حداقل مبلغی که باید به خواهان پرداخت نماید چه میزان می باشد؟
زهرا بوجاری نژاد
وکیل پایه یک دادگستری
شماره دفتر:۰۲۱۴۴۶۵۶۷۴۵

با سلام

پاسخ این سوال اصلا در حیطه تخصص من نمی باشد زیرا این به پرونده شما و نظر قاضی بستگی دارد. اینکه شما ۲۵۰ میلیون تومان از آن شخص را گرفته اید و برده اید.
بنابراین از مواردیست که قاضی نمی تواند جانب شما را بگیرد. شاید ۱۵۰ میلیون تومان پیش پرداخت شاید بیشتر شاید کمتر برای شما در نظر بگیرد. اینها همه بسته به نظر قاضی و محتویات پرونده شما دارد.