ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

مهریه عندالاستطاعه و درخواست طلاق از سوی مرد

بدون نام
همسرم بعد از 10 ماه زندگی مشنرک بدون دلیل موجه درخواست طلاق داده است. ایا تکلیف مهریه عندالاستطاعه من چه میشود. همه اموال همسرم به نام مادرش است. ولی از یک شرکت خصوصی حقوق ماهیانه مناسب میگیرد


زهرا بوجاری نژاد
وکیل پایه یک دادگستری
شماره دفتر:۰۲۱۴۴۶۵۶۷۴۵
مشاوره در مور خانواده به عوامل و فاکتورهای مختلفی بستگی دارد اما شام اگر با طلاق موافق نباشید فقط در دادگاه بگوئید با شوهرم هیچ مشکلی ندارم و خواهان حفظ کیان خانواده می باشم. شما برای نوشتن شرط عندالاستطاعه در سند ازدواج باید با یم وکیل مشورت می کردید شما می توانید معادل ۱/۳ حقوق شوهر را برای مهریه توقیف کنید البته متذکر می گردد پس از اینکه شوهر دادخواست تقسیط داد شما باید دفاع کنید کسی که قادر نیست مهریه بپردازد حتما تصمیم دارد سراغ دختران بیگناه دیگر برود پس اجازه ندهید که شوهرتان بتواند حکم تقسیط مهریه را دریافت کند