ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

دعوای حقوقی با شهرداری

مصطفی امینی
با سلام احتراما معروض میدارم که مالک زمینی هستم به متراژ 1250 متر، دارای سند شش دانگ در محدوده داخل شهر. شهرداری، حدود 10 سال پیش اقدام به تصویب طرح فضای سبز نمود در این زمین. لیکن اقدام به خرید آن ننمود. حدود چهار سال پیش نیز بدون اجازه و رضایت حقیر، اقدام به تخریب حصار گلی قدیمی زمین نمود و حدود 200 متر آنرا نیز آسفالت و متصل به خیابان کرد. اکنون نیز اشتباه خود را می پذیرد. طرح جامع متاخری نیز که برای شهر آمده است، فضایی سبزی برای ملک مذکور در نظر نگرفته است. با توجه به اینکه حقیر طی این سالها متحمل خسارات فراوانی شده ام و اکنون نیز شهرداری زیاده خواهی فراقانونی دارد، خواستم ببینم آیا می توان در اسرع وقت پیگیری حقوقی با طرح شکایت از شهرداری نمود و با توجه به مدارک و مستندات متقن، حقوق ذیل شده ی خویش را مطالبه کرد. رویه ی آن به چه شکل است و آیا شما حاضر به قبول این پرونده هستید؟ با سپاس


زهرا بوجاری نژاد
وکیل پایه یک دادگستری
شماره دفتر:۰۲۱۴۴۶۵۶۷۴۵

با سلام

آری شما می توانید علیه شهرداری در مراجع قضایی طرح دعوی نمایید و دادخواست حقوقی نیز تقدیم کنید. و آری من وکالت شما را قبول می کنم و پس از موفقیت در خصوص حق الوکاله با شما مذاکره می کنم، چرا که با توضیحات شما اعتقاد دارم حق شما بسیار ضایع شده است.