ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

کیس

parwiz

من یک پسری تنها و۲۰ سال عمر داشتم در ترکیه زندگی میکنم  از شما  میخواستم که در باره کیس کانادا مقدار روشنی بیاندازید. ویاکیس استارلیا.......کدام طریقه آسان وجود دارد که من پناه دهنده آن کشورشوم.