ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

اجرت المثل

شهلا مردانی

با عرض سلام. خواهر بنده بعد از 33 سال زندگی مشترک  و دو فرزند از همسرش به طور توافقی طلاق گرفت و تنها چیزی که همسرش به او داد دو دنگ از یک آپارتمان کوچک در کرج هست که چند سال پیش به اسم خواهرم کرده بود. اکنون قصد داریم برای گرفتن حق خواهرم اقدام قانونی بکنیم. همسر خواهرم 24 سال قبل با شناسنامه المثنی و بدون اطلاع و اجازه خواهرم ازدواج مجدد کرده و یک دختر 22 ساله از او دارد و هنوز زن و شوهر هستند. خواستم بدانم آیا با اقدام قانونی و شکایت می توانیم حق خواهرم را از همسرش که به تازگی از او طلاق گرفته مطالبه کنیم؟ از راهنمایی شما سپاسگزار خواهم شد. هزینه قبول وکالت شما برای چنین امری در چه حدودی خواهد بود؟ متشکرم.
شهلا مردانی

با عرض سلام. خواهر بنده بعد از 33 سال زندگی مشترک  و دو فرزند از همسرش به طور توافقی طلاق گرفت و تنها چیزی که همسرش به او داد دو دنگ از یک آپارتمان کوچک در کرج هست که چند سال پیش به اسم خواهرم کرده بود. اکنون قصد داریم برای گرفتن حق خواهرم اقدام قانونی بکنیم. همسر خواهرم 24 سال قبل با شناسنامه المثنی و بدون اطلاع و اجازه خواهرم ازدواج مجدد کرده و یک دختر 22 ساله از او دارد و هنوز زن و شوهر هستند. خواستم بدانم آیا با اقدام قانونی و شکایت می توانیم حق خواهرم را از همسرش که به تازگی از او طلاق گرفته مطالبه کنیم؟ از راهنمایی شما سپاسگزار خواهم شد. هزینه قبول وکالت شما برای چنین امری در چه حدودی خواهد بود؟ متشکرم.