ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

چگونه رفتن به آلمان با داشتن اثر انگشت اتریش

صحرا اقبالی
من همراه همسرم و دختر مدت سه ماه اتریش امدیم پیش از خودمان پسر شش ساله خود را از یونان به المان فرستادیم که حالا پنج ماه میشه. ما قصدمان المان بود که تو راه مارو پلیس اتریش گرفت و اسر انگشتمان را هم گرفت .میخواصتم بدانم حالا میتوانیم از طریق پسرم بریم آلمان چون تمام فامیلهای نزدیکه مان انجا هستن