ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

دریافت و پرداخت چکهای شرکت

من در یک شرکت راننده هستم اما کارهای بانکی را هم انجام میدهم.چکهای میلیونی صاحب شرکت با پشت امضاومشخصات من ردوبدل میشوند.ایا از نظردولت ودارایی من پردرامد محسوب شده و زمانی باید مالیات این کارها را بدهم؟

من در یک شرکت راننده هستم اما کارهای بانکی را هم انجام میدهم.چکهای میلیونی صاحب شرکت با پشت امضاومشخصات من ردوبدل میشوند.ایا از نظردولت ودارایی من پردرامد محسوب شده و زمانی باید مالیات این کارها را بدهم؟
زهرا بوجاری نژاد
وکیل پایه یک دادگستری
شماره دفتر:۰۲۱۴۴۶۵۶۷۴۵

با سلام

شما باید با شرکتی که با آن کار می کنید قراردادی منعقد نمایید که شما مسئول وصول چکهای شرکت هستید و با عنایت به قرارداد پس از وصول چک ها تمام مبالغ آنرا به حساب صاحبان شرکت و یا کسانی که مدیر شرکت معرفی می کنند واریز می کنید. و مسئولیتی به غیر از تحصیل داری در شرکت ندارید.