ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

جعل اسناد

ghasem
در یک پرونده ی کیفری مبنی بر خیانت در امانت (یک فقره چک) یک سند دست نویس از طرف خوانده اراعه شده که کاتب ان بعد از حضور در دادگاه اعلام کرده که چند خط از سند را بعد از به جریان افتادن پرونده و بدونه حضور خواهان اضافه نموده حال اعتبار این سند در چه حدی میباشد و اگر با این اوصاف راهنمایی دیگری نیز بکنید ممنون میشوم


زهرا بوجاری نژاد
وکیل پایه یک دادگستری
شماره دفتر:۰۲۱۴۴۶۵۶۷۴۵

با سلام

اگر به تعبیر شما خواهان بخشی از سند را قبول کند و بقیه را با عنایت به تایید صحبت های خوانده قبول نکند فقط تا آن حد قابل قبول می باشد، و اگر خواهان کلیه مطالب آن سند عادی را زیر سوال ببرد و البته امضایی از وی نیز در زیر سند عادی نباشد کل سند بی اعتبار می شود یعنی بستگی به آن کسی دارد که زیر سند عادی را امضا کرده و خود ارائه دهنده سند آمده و گفته که بخشی از مطالب که بعدا اضافه شده است اما حقیقت امر این است که در این خصوص این جانب خیلی متوجه قضیه نشده ام، خواهشمند است با در دست داشتن مدارک حضوری تشریف بیاورید.