ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

آيا طول درمان در ديه و خسارت تاثيري دارد؟

مهدي لطفعلي

با سلام و خسته نباشيد

اينجانب با طرح دعوي و شكايت از شخصي كه بنده را به ضرب و جرح و فحاشي نموده انجام دادم 

در اين دعوا دست چپ بنده شكسته و منجر به عمل جراحي و پلاتين شد. بعد از گذشت 1 ماه و پس از طي مراحل كلانتري و دادسرا و شواهد شهود در كلانتري و تشكيل پرونده و همچنين تشكيل پروننده در پزشكي قانوني و دريافت مدارك پزشكي اوليه قبل از عمل با تاييد بيمارستان 

جلسه بازپرسي تشكيل و متهم با قيد ضمانت آزاد شد تا دادگاه نهايي تشكيل گردد. 

حال سوا ل بنده اين است آيا مي‌توان ضررو زيان به جا مانده همچون هزينه عمل و از كارافتادگي را بازخواست كرد

2- ديه چه ميزان است؟

3- بازپرس گفته است نظر قطعي پزشكي قانوني را ببرم آيا طول درمان استفاده مي‌شود؟ با مراجعه اول به پزشكي قانون پزشك مربوطه اعلام داشت اخر شهريور برم حال من چكار كنم؟ صبر كنم يا اينكه با نامه اي از دادسرا نظر قطعي را بگيرم؟ آيا پزشك به مستندات بعد از عمل توجه مي‌كند؟ 

با تشكر
مهدي لطفعلي

با سلام و خسته نباشيد

اينجانب با طرح دعوي و شكايت از شخصي كه بنده را به ضرب و جرح و فحاشي نموده انجام دادم 

در اين دعوا دست چپ بنده شكسته و منجر به عمل جراحي و پلاتين شد. بعد از گذشت 1 ماه و پس از طي مراحل كلانتري و دادسرا و شواهد شهود در كلانتري و تشكيل پرونده و همچنين تشكيل پروننده در پزشكي قانوني و دريافت مدارك پزشكي اوليه قبل از عمل با تاييد بيمارستان 

جلسه بازپرسي تشكيل و متهم با قيد ضمانت آزاد شد تا دادگاه نهايي تشكيل گردد. 

حال سوا ل بنده اين است آيا مي‌توان ضررو زيان به جا مانده همچون هزينه عمل و از كارافتادگي را بازخواست كرد

2- ديه چه ميزان است؟

3- بازپرس گفته است نظر قطعي پزشكي قانوني را ببرم آيا طول درمان استفاده مي‌شود؟ با مراجعه اول به پزشكي قانون پزشك مربوطه اعلام داشت اخر شهريور برم حال من چكار كنم؟ صبر كنم يا اينكه با نامه اي از دادسرا نظر قطعي را بگيرم؟ آيا پزشك به مستندات بعد از عمل توجه مي‌كند؟ 

با تشكر
مهدي لطفعلي

با سلام و خسته نباشيد

اينجانب با طرح دعوي و شكايت از شخصي كه بنده را به ضرب و جرح و فحاشي نموده انجام دادم 

در اين دعوا دست چپ بنده شكسته و منجر به عمل جراحي و پلاتين شد. بعد از گذشت 1 ماه و پس از طي مراحل كلانتري و دادسرا و شواهد شهود در كلانتري و تشكيل پرونده و همچنين تشكيل پروننده در پزشكي قانوني و دريافت مدارك پزشكي اوليه قبل از عمل با تاييد بيمارستان 

جلسه بازپرسي تشكيل و متهم با قيد ضمانت آزاد شد تا دادگاه نهايي تشكيل گردد. 

حال سوا ل بنده اين است آيا مي‌توان ضررو زيان به جا مانده همچون هزينه عمل و از كارافتادگي را بازخواست كرد

2- ديه چه ميزان است؟

3- بازپرس گفته است نظر قطعي پزشكي قانوني را ببرم آيا طول درمان استفاده مي‌شود؟ با مراجعه اول به پزشكي قانون پزشك مربوطه اعلام داشت اخر شهريور برم حال من چكار كنم؟ صبر كنم يا اينكه با نامه اي از دادسرا نظر قطعي را بگيرم؟ آيا پزشك به مستندات بعد از عمل توجه مي‌كند؟ 

با تشكر
زهرا بوجاری نژاد
وکیل پایه یک دادگستری
شماره دفتر:۰۲۱۴۴۶۵۶۷۴۵

با سلام

آنچه که در صدور رای به نفع شما خواهد آمد میزان درصد دیه ایست که النهایه پزشکی قانونی ارائه می دهد البته اگر درصدهارا پزشکی قانونی کمتر یا بیشتر از آنچه که باید باشد مرقوم کرده باشد شما می توانید به نظریه اعتراض کنید و اگر خواسته ای دارید که جنبه حقوقی دارد در اولین جلسه دادگاه با تقدیم دادخواست حقوقی آنرا از دادگاه مطالبه کنید