ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

طلاق به واسطه ترک انفاق

ali

با سلام بنده به علت شکایت کیفری ترک انفاق محکوم شدم بدون اینکه مبلغ نفقه توسط قاضی مشخص شده باشد بنده ماهیانه دویست هزار تومان به حساب همسرم واریز می کنم ولی همسرم از پرداخت این مبلغ مطلع نیست آیا با این شرایط همسرم می تواند طلاق بگیرد؟ یعنی آیا برای ایشان با این شرایط حق طلاق وجود دارد؟
ali

با سلام بنده به علت شکایت کیفری ترک انفاق محکوم شدم بدون اینکه مبلغ نفقه توسط قاضی مشخص شده باشد بنده ماهیانه دویست هزار تومان به حساب همسرم واریز می کنم ولی همسرم از پرداخت این مبلغ مطلع نیست آیا با این شرایط همسرم می تواند طلاق بگیرد؟ یعنی آیا برای ایشان با این شرایط حق طلاق وجود دارد؟