ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

نفقه

ارشنوس
دختری 20 ساله هستم ، 4 ساله پدر مادرم جدا شدند ، وضع مالی پدرم خوبه ، ولی طی این 4 سال من از نظر خوراک پوشاک مسکن تحصیل درمان تامین نشدم ، چجوری باید درخوست نفقه کنم ، و اگر درخواست کنم چقدر به من داده میشه ، و آیا میتونم نفقه این 4 سال رو بگیرم ؟