ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

تسبیب در قتل

سجاد بوالحسنی

بهرام به علت مستی در پیاده رو خیابانی افتاده بود ؛ احمد او را دیده و کمک میکند تا سرپا بایستد و چند قدم هم او را راه میبرد و سپس از او جدا میشود . بهرام در راه رفتن به منزل در حال عبور از خیابان در اثر تصادف با اتومبیل فوت میکند .پرونده به دادسرا ارسال می شود و بازپرس برای احمد به اتهام سبب جرم قرار مجرمیت صادر میکند و پرونده با کیفرخواست به دادگاه تقدیم میشود .
1- اگر فکر میکنید احمد بی تقصیر است دلایل آن را بنویسید
2-اگر فکر میکنید احمد مقصر است دلایل آن را بنویسید
 باتشکر فراوان
سجاد بوالحسنی

بهرام به علت مستی در پیاده رو خیابانی افتاده بود ؛ احمد او را دیده و کمک میکند تا سرپا بایستد و چند قدم هم او را راه میبرد و سپس از او جدا میشود . بهرام در راه رفتن به منزل در حال عبور از خیابان در اثر تصادف با اتومبیل فوت میکند .پرونده به دادسرا ارسال می شود و بازپرس برای احمد به اتهام سبب جرم قرار مجرمیت صادر میکند و پرونده با کیفرخواست به دادگاه تقدیم میشود .
1- اگر فکر میکنید احمد بی تقصیر است دلایل آن را بنویسید
2-اگر فکر میکنید احمد مقصر است دلایل آن را بنویسید
 باتشکر فراوان
زهرا بوجاری نژاد
وکیل پایه یک دادگستری
شماره دفتر:۰۲۱۴۴۶۵۶۷۴۵

با سلام

۱- با توضیحات شما احمد اصلا مسبب مرگ نیست زیرا سبب عاملی است که حادثه از آن عمل بوجود می آید در حالی که احمد فقط قصد کمک به آن شخص مست را آن هم در پیاده رو داشته است و مثل هر انسان دیگری که شخصی را در زمین افتاده ببیند فقط قصد این را داشته است که بهرام سر پای خودش بایستد و عمل احمد فاقد سوء نیت بوده و اگر عنصر سوء نیت مفقود باشد جرم عمد اتفاق نمی افتد بهرام در اثر مستی بدون آنکه متوجه باشد وارد خیابان شده است و احمد هیچ تقصیری نداشته است، واقعا اگر جریان همین باشد که شما نوشته اید از رسیدگی دادسرا به پرونده به این مهمی بسیار شگفت زده شده ام