ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

حکم رشد

hanie
من یه دختر 20 ساله هستم متولد 73 به دلیل آزارو اذیت و فحاشی و تهمت و جهت سلب آرامش میخاهم از خانواده جدا شوم و حکم رشد بگیرم