ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

اخراج از کار بدون اطلاع

هادی معیری نژاد

اینجانب به مدت 8 ماه سردبیر یک روزنامه بودم قرار داد کاری ندارم اما شناسنامه نشریه و یک نامه از طرف مدیر مسئول خطاب به یک نهاد دولتی در جهت اثبات سردبیری آن مجموعه دارم بدون اطلاع اینجانب و بدون هیچ نامه نگاری قطع همکاری شده است آیا در صورت شکایت بازگشت به کار یا حکمی به نفع اینجانب متصور است