ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

خودروی خریدم نقد اما سندش آزادنمیکنند

فرهمند

باسلام  وادب 

بنده یک خودروی پراید مدل 90 درسال 92 از یکی از آشنایان بصورت نقد که پول کاملش به مبلغ 13/450میلیون تومان که کارمند بازنشسته کارخانه قند وزات دفاع هستند و حقوق از بانک سپه میگیرن وپسرش که دلال دردرب بنگاهها هستند خریدم که قرارشده بعداز دوماه برای بنده سند بکنند و یک چک ازبانک سپه به مبلغ 4 میلیون تومان به بنده دادند بابت ضمانت پرداخت اقساط خودروی پراید که متاسفانه بعداز چندماه وبعلت آشنایی فشاری به آنها نیاوردم ومالک خودرو که همان صاحب جک میباشد تصادف کردن ومنم هم کفتم زشته الان سراغشان برویم وسال گذشته که نیاز به فروش ماشینم داشتم به آنها مراجعه کردم وخودرو را خودشان برایم فروختن به مبلغ 14/250 تومان ولی گویا قولنامه را اشتباه نوشته بود و شخص خریدار پرایدرا برایم پس آورد چون رفته بود خلافی بگیره بهش نداده بودن گفته بودن خودرو حکم توقبف دارد بعلت عدم پرداخت اقساط لذا به سایپا رفتیم دیدیم از برج 10 سال 90 اقساط ندادن و45 قسط عقب است که کل اقساط 60 قسط ماهی 160 هزارتومن است 

وازطرفی به خریدار گفته بود که خودرو را درسال 94 برج 7 سندش آزاد میشه درحالیکه که خودرو سال 95 برج 8 اقساط آن تمام میشود عیلهذا مجبورشدیم خودر را پس بیارم و خودروی دیگری که داشتم بفروشم به سه میلیون زیرقیمت وپول آن آقا را بدهم و وقتی به صاحب خودرو گفتم به بنده میگوید پول ندارم خیلی هم اذیت بکنی فقط اقساط گذشته را پرداخت میگنم ولی سندی درکارنیست تاپایان اقساط خودت میدانی 

حالا ما درگیر این هستم که آشناهستند ولی متاسفانه نامردی میکنند وهی میگویند که پول نداریم 

هم کلاه بردای کردند و هم بنده چندین میلیون تومان ضرر کردم توروخدا بفرمائید که چکارکنم که به حقم برسم 

الان خودرو حکم توقیف دارد و اگر بخوابانندش چکارکنم 

درحال  حاضرهم بشدت به پول نیازدارم وباید خودرو را بفروشم که هیچ کس آنرا قبول نمیکند
فرهمند

باسلام  وادب 

بنده یک خودروی پراید مدل 90 درسال 92 از یکی از آشنایان بصورت نقد که پول کاملش به مبلغ 13/450میلیون تومان که کارمند بازنشسته کارخانه قند وزات دفاع هستند و حقوق از بانک سپه میگیرن وپسرش که دلال دردرب بنگاهها هستند خریدم که قرارشده بعداز دوماه برای بنده سند بکنند و یک چک ازبانک سپه به مبلغ 4 میلیون تومان به بنده دادند بابت ضمانت پرداخت اقساط خودروی پراید که متاسفانه بعداز چندماه وبعلت آشنایی فشاری به آنها نیاوردم ومالک خودرو که همان صاحب جک میباشد تصادف کردن ومنم هم کفتم زشته الان سراغشان برویم وسال گذشته که نیاز به فروش ماشینم داشتم به آنها مراجعه کردم وخودرو را خودشان برایم فروختن به مبلغ 14/250 تومان ولی گویا قولنامه را اشتباه نوشته بود و شخص خریدار پرایدرا برایم پس آورد چون رفته بود خلافی بگیره بهش نداده بودن گفته بودن خودرو حکم توقبف دارد بعلت عدم پرداخت اقساط لذا به سایپا رفتیم دیدیم از برج 10 سال 90 اقساط ندادن و45 قسط عقب است که کل اقساط 60 قسط ماهی 160 هزارتومن است 

وازطرفی به خریدار گفته بود که خودرو را درسال 94 برج 7 سندش آزاد میشه درحالیکه که خودرو سال 95 برج 8 اقساط آن تمام میشود عیلهذا مجبورشدیم خودر را پس بیارم و خودروی دیگری که داشتم بفروشم به سه میلیون زیرقیمت وپول آن آقا را بدهم و وقتی به صاحب خودرو گفتم به بنده میگوید پول ندارم خیلی هم اذیت بکنی فقط اقساط گذشته را پرداخت میگنم ولی سندی درکارنیست تاپایان اقساط خودت میدانی 

حالا ما درگیر این هستم که آشناهستند ولی متاسفانه نامردی میکنند وهی میگویند که پول نداریم 

هم کلاه بردای کردند و هم بنده چندین میلیون تومان ضرر کردم توروخدا بفرمائید که چکارکنم که به حقم برسم 

الان خودرو حکم توقیف دارد و اگر بخوابانندش چکارکنم 

درحال  حاضرهم بشدت به پول نیازدارم وباید خودرو را بفروشم که هیچ کس آنرا قبول نمیکند